Θέλω να κάνω αίτηση για το βραβείο:
Networking Awards

Γέφυρες
Επιστημονικών Δικτύων

Business Awards

Γέφυρες
Επιχειρηματικής Συνεργασίας