Συχνές Ερωτήσεις

Τα Bridges Awards είναι ένας νέος θεσμός που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και έχει ως στόχο να αναδείξει, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης, δίκτυα επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού Ελλήνων και επιχειρηματικές συνεργασίες Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής πολιτών λοιπών χωρών. Ο θεσμός επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς τη δημιουργία νέων συνεργασιών και συμμετοχών σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, τη δημιουργία επιχειρηματικού προϊόντος, την επιστημονική ικανότητα και ευημερία των μελών του, την καταπολέμηση της διαρροής επιστημόνων από τη χώρα.

Για να έρθεις σε επαφή με το απανταχού επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό των Ελλήνων, να αναζητήσεις νέες συνεργασίας, να ανταλλάξεις τεχνογνωσία και να επωφεληθείς από μελλοντικές συνεργασίες.

Όχι η συμμετοχή είναι δωρεάν.

    Τα Bridges Awards περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες Βραβείων:

  • Το βραβείο «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» που απευθύνεται σε συνεργασίες επιστημονικών δικτύων ή σε μεμονωμένα δίκτυα που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

  • Το βραβείο «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας» που απευθύνεται σε συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναπτύξει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όλοι οι όροι αναγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Κριτήρια» της ιστοσελίδας ή στις προσκλήσεις για τις κατηγορίες βραβείων «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» και «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα awards.knowledgebridges.gr.

Όχι, όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:00.

Όλοι οι όροι αναγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Κριτήρια» της ιστοσελίδας.

H ημερομηνία της τελετής απονομής θα ανακοινωθεί σύντομα στο διαδικτυακό τόπο awards.knowledgebridges.gr.

Ναι, αποτελεί κύρια υποχρέωση του προς βράβευση δικτύου/δικτύων ή επιχειρηματικής συνεργασίας η παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους/εκπροσώπου στην τελετή βράβευσης για την παραλαβή του βραβείου.

Ο θεσμός Βράβευσης χρηματοδοτεί δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και εσωτερικών μετακινήσεων για τη συμμετοχή του εκπροσώπου/εκπρόσωπων του δικτύου ή της επιχειρηματικής συνεργασίας στην τελετή απονομής, έως το ποσό των €1.500 ανά δίκτυο/επιχειρηματική συνεργασία, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στο φορέα διοργάνωσης των βραβείων (ΕΚΤ).

Μπορείτε να αποστείλετε email στο awards@knowledgebridges.gr ή να καλέσετε στα 210.72.73.918, 210.72.73.924, 210.72.73.968.